258899.02782.001

354.00
590.00
לא חדירות למים, קולות וגמישות