מדיניות פרטיות

מי אנחנו

אנחנו  סטיבלי יבוא ושיווק בע"מ יבואנים ומפיצים של נעלי נוחות ואופנה איטלקיות, כתובת האתר שלנו היא: https://imac-israel.co.il.

פרטיות

על מנת להשלים את הקנייה ,על הלקוח למסור את פרטיו האישיים; שם, כתובתו, מספר טלפון וכתובת הדוא”ל. בעצם מסירת הפרטים מאשר המשתמש איסופם על ידי האתר ושמירתם במאגרי המידע שלו.

האתר ו/או מי מטעמו נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש יישמרו במאגר המידע של החברה.

מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרות האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי האתר ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, האתר לא יהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, ככל שייגרם, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. האתר מתחייב כי לא יעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש לרבות דיוור באמצעי המדיה השונים, לרבות באמצעות מסרונים והודעות דוא”ל, בהתאם להוראות כל דין ולקבוע בתקנון זה להלן.

משתמש רשום באתר הינו משתמש אשר אישר לשלוח אליו חומר פרסומי ו/או לא הודיע כי אין הוא רוצה לקבל חומר פרסומי כאמור ו/או לא ביקש להסיר את עצמו ו/או את פרטיו מרשימות הדיוור של האתר. משתמש רשום רשאי לבקש להסיר עצמו מרשימת הדיוור עוד בטרם קבלת דיוור, או לאחריו, באמצעות פניה לשרות הלקוחות של האתר אשר פרטיו מופיעים בסיפא לתקנון זה.

עוגיות

האתר והחברה מצהירים ומבהירים כי האתר משתמש בCookies (עוגיות).

“Cookie” הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר למכשירך על ידי שרת אינטרנט. קובץ זה אינו מהווה תוכנת מחשב ואין בו את היכולת לקרוא את המידע המצוי בו, או לבצע פעילות כלשהי עליו. מטרת השימוש ב- Cookie היא ששרתי האתר יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות כאשר אתה חוזר ומשתמש באחד השירותים, וכאשר הינך מבקר באתרים אחרים.

אם תבקר בדף הכניסה שלנו, נגדיר קובץ Cookie זמני כדי לקבוע אם הדפדפן שלך מקבל קובצי Cookie. קובץ Cookie זה אינו מכיל נתונים אישיים ונמחק בעת סגירת הדפדפן.

בהסכמתך לתנאי השימוש באתר, הינך מתיר לאתר ל”השתיל” Cookie על מכשירך, להשתמש במידע האגור ב-Cookie, ולזהותך על פיה.